PUBLICATIONS


PEER REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES


JOURNAL ARTICLES

Mäkelä, Maarit & Aktaş, Bilge (2022). In dialogue with the environment: The environment, creativity, materials and making. Craft Research 13 (1), 9–34.

Rankanen, Mimmu & Leinikka, Marianne & Groth, Camilla & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Mäkelä, Maarit & Huotilainen, Minna (2022). Physiological Measurements and Emotional Experiences of Drawing and Clay Forming. The Arts in Psychotherapy, 79.

Falin, Priska; Horsanali, Nur; Tvede Hansen, Flemming; & Mäkelä, Maarit (2021). Practitioners’ Experience in Clay 3D Printing: Metaphorical viewing for gaining embodied understanding. FormAkademisk – research journal of design and design education, 14(2).

Vega, Luis; Mäkelä, Maarit; Chen, Tzuyu & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita (2021). Moments of entanglement: Following the sociomaterial trajectories of an intersubjective studio practice. FormAkademisk – research journal of design and design education, 14(2).

Latva-Somppi, Riikka; Mäkelä, Maarit; Lindström, Kristina & Ståhl, Åsa (2021). Entangled Materialities: Caring for soil communities at glass industry sites. FormAkademisk – research journal of design and design education, 14(2).

Latva-Somppi, Riikka & Mäkelä, Maarit (2020). Exploring Ecological and Material Sensitivity through Craft Practice in the Context of the Venice Lagoon. Aisthesis, 13(1), 31-46.

Aktaş, Bilge; Mäkelä, Maarit & Laamanen, Tarja-Kaarina (2020). Material Connections in Craft Making: The case of felting. In Proceedings of DRS2020 (Vol. 5, pp. 2326-2343). Design Research Society.

Aktaş, Bilge & Mäkelä, Maarit (2019). Negotiation between the Maker and Material: Observations on Material Interactions in Felting Studio. International Journal of Design, 13(2), 55-67.

Mäkelä, Maarit & Nimkulrat, Nithikul (2018). Documentation as a practice-led research tool for reflection on experiential knowledge. FormAkademisk, 11(2).

Minna Huotilainen & Mimmu Rankanen & Camilla Groth & Pirita Seitamaa-Hakkarainen & Maarit Mäkelä (2018). Why our brains love arts and crafts: Implications of creative practices on psychophysical well-being. FORMakademisk 11 (1), article 1, 1-17.

Mäkelä, Maarit & Nimkulrat, Nithikul (2017). Documentation as practice-led research tool for reflection on experiential knowledge. FORMakademisk 11 (1), article 5, 1-16.

Mäkelä, Maarit & Löytönen, Teija (2017). Rethinking materialities in higher education. Art, Design & Communication in Higher Education 16 (2), 241-258.

Mäkelä, Maarit (2016). Personal exploration: Serendipity and intentionality as altering positions in a creative process. FORMakademisk, 9 (1), Article 2, 1-12.

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Huotilainen, Minna & Mäkelä, Maarit & Groth, Camilla & Hakkarainen, Kai (2016). How can neuroscience help understand design and craft activity? The promise of cognitive neuroscience in design studies. FORMakademisk 9 (1), Article 3, 1-16.

Groth, Camilla & Mäkelä, Maarit (2016). The knowing body in material exploration. Studies in Material Thinking (SMT) Volume 14.

Groth, Camilla & Mäkelä, Maarit & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita (2015). Tactile augmentation:
 A multimethod for capturing experiential knowledge. Craft Research 6 (1), 59-83.

Groth, Camilla & Mäkelä, Maarit & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita (2013). Making Sense. What can we learn from experts of tactile knowledge? FORMakademie 6 (2), 1-12.

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Laamanen, Tarja-Kaarina & Viitala, Jemiina & Mäkelä, Maarit (2013). Materiality and Emotions in Making. Techne Series A, 20 (3), 5-19.

Mäkelä, Maarit (2013). Naisellista Sukupuuta rakentamassa. Ruukku Numero 1. http://ruukku-journal.fi/fi/issues/1

Krista Kosonen & Mäkelä, Maarit (2012). Designing platform for exploring and reflecting on creative process. Procedia – Social and Behavioral Sciences 45, 227 – 238.

Mäkelä, Maarit & Latva-Somppi, Riikka (2011). Crafting narratives: Using historical context as a reflective tool. Craft Research 2, 37-59.

Mäkelä, Maarit (2007). Knowing Through Making: The Role of the Artefact in Practice-led Research. Knowledge, Technology & Policy Vol. 20, Issue 3, 157-163.

Mäkelä, Maarit (2003). Constructing Female Genealogy. Qualitative-Inquiry. Special Issue: The Arts and Narrative Research. Art as Inquiry. Volume 9, Number 4, 535-553.

CHAPTERS IN RESEARCH BOOKS

Mäkelä, Maarit (2022). Crafting in Dialogue with the Material Environment. In: Fredriksen, B.C. & Groth, C. (eds) Expanding Environmental Awareness in Education Through the Arts: Crafting-with the Environment, 109–123. Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education, vol 33. Springer, Singapore.

Mäkelä, Maarit & Farber, Leora (2011). Exploring through practice: Connecting global practice-led research approaches with South African production. In On Making: Integrating Approaches to Practice-Led Research in Art and Design, edited by Leora Farber. Johannesburg: University of Johannesburg, 7-18.

Mäkelä, Maarit (2011). What works? Experiments in Practice-led Research Approaches in Art and Design. In On Making: Integrating Approaches to Practice-Led Research in Art and Design, edited by Leora Farber. Johannesburg: University of Johannesburg, 59-70.

CONFERENCE PROCEEDINGS

Aktas, Bilge & Mäkelä, Maarit (2017) Craft Dynamics: Empowering felt making through design, in Proceedings of NORDES Conference, Oslo, Norway 15-17 June.

Leinikka, Marianne & Huotilainen, Minna & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Groth, Camilla & Rankanen, Mimmu & Mäkelä, Maarit (2016). Physiological measurements of drawing and forming activities. Proceeding of DRS 2016, Design Research Society 50th Anniversary Conference, 27-30 June, Brighton, UK.

Mäkelä, Maarit & Löytönen, Teija (2015). Enhancing material experimentation in design education. In Robin VandeZande, Erik Bohemia & Ingvild Digranes (eds.) Proceedings of the 3rd Internatinal Conference for Design Education Researchers, Learn x Design Vol. 1, Helsinki: Aalto University, 168-183.

Groth, Camilla & Mäkelä, Maarit (2014). The knowing body in material exploration. Proceedings of the Art of Research Conference, 26-27 November 2014, Aalto University, Helsinki, Finland.

Groth, Camilla & Mäkelä, Maarit & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Kosonen, Krista (2014). Tactile augmentation: reaching for tacit knowledge. In Lim, Y.-K., Niedderer, K., Redström, J., Stolterman, E., & Valtonen, A. (Eds.). Proceedings of DRS 2014: Design’s Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå Univeristy. pp. 1638-1654.

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Huotilainen, Minna & Mäkelä Maarit & Croth, Camilla, & Hakkarainen, Kai (2014). The promise of cognitive neuroscience in design studies. In Lim, Y.-K., Niedderer, K., Redström, J., Stolterman, E., & Valtonen, A. (Eds.). Proceedings of DRS 2014: Design’s Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå Univeristy. pp. 834-846.

Jönsson, Li & Mäkelä, Maarit & Hansen, Flemming & Ahde-Deal, Petra (2013). Investigating design research landscapes through exhibitions. In Halina Gottlieb (ed.) NODEM 2013 / International Conference on Design and Digital Heritage Stockholm, Sweden, 1-4.12.2013, 113-120.

Mäkelä, Maarit & Nimkulrat, Nithikul (2011). Reflection and documentation in practice-led design research. 4th Nordic Design Research Conference NORDES, 29th – 31st May 2011, Helsinki, Finland. Online version at http://www.nordes.org

Mäkelä, Maarit & Latva-Somppi, Riikka (2010). Crafting Connections between Emotions and Materiality. 7th International Conference on Design and Emotion 4th – 7th October 2010. Chicago, USA.

Mäkelä, Maarit (2005). Knowing through making: the role of the artefact in practice-based research. 1st Nordic Design Research Conference NORDES, 29th -31st May 2005, Copenhagen Denmark. Online version at http://www.nordes.org (proceedings B2).


NON-REFEREED SCIENTIFIC ARTICLES


JOURNAL ARTICLES

Mäkelä, Maarit (2004). Saveen piirtyviä muistoja. (Väitöslektio) Naistutkimus 1, 54-59.

BOOK SECTIONS

Mäkelä, Maarit & Latva-Somppi, Riikka (2022). Encountering soil matters. In Anna Valtonen & Petra Nikkinen (eds.) Designing Change: New Opportunities for Organisations. Espoo: Aalto ARTS Books, p. 96–103.

Mäkelä, Maarit (2019). A Nourishing Dialogue with the Material Environment. In Fletcher, Kate; St. Pierre, Louise & Tham, Mathilda (Eds.), Design and Nature: A Partnership (pp. 173-178). (Earthscan). London: Routledge.

Mäkelä, Maarit (2010). Käsin työstettyjä suhteita arkeen ja materiaaliin. In Reetta Kalajo, Maarit Mäkelä & Tuija Wahlroos (eds.) Arjen voima. Käsin työstettyjä suhteita arkeen ja materiaaliin. Helsinki: Gallen-Kallelan Museo, 34-53.

Mäkelä, Maarit (2008). Minä ja Marilyn: Taiteilija tulkitsijana. In Eeva Haverinen, Tuomo Lahdelma & Erkki Vainikkala (eds.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, 179-195.

Mäkelä, Maarit (2006). Framing (a) Practice-led Research Project. In Maarit Mäkelä & Sara Routarinne (eds.) The Art of Research. Research Practices in Art and Design. Helsinki: University of Art and Design, 60-85.

Mäkelä, Maarit (2004). Naissukupuu kuvina: äidit ja tyttäret kulttuurisessa ja henkilökohtaisessa kertomuksessa. In Johanna Latvala, Eeva Peltonen & Tuija Saresma (eds.) Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 221-235.

Mäkelä, Maarit (2003). Keramiikka itseymmärryksenä. In Helena Leppänen (eds.) Ruukun runoutta ja materiaalin mystiikkaa. Sata vuotta keramiikkataiteen opetusta ja tutkimusta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 160-171.

Mäkelä, Maarit (2003). Esteettistä kapinaa. Savikuvat kokemuksen tallentajina, analyyseina ja kommentoijina. In Juha Varto, Maratta Saarnivaara ja Heikki Tervahattu (eds.) Kohtaamisia taiteen ja tutkimuksen maastossa. Hamina: Akatiimi, 118-131.

Mäkelä, Maarit (2000). Näyttely(tilan) feminiinisestä tulkinnasta. Working papers serie F, University of Art and Design Helsinki. Yrjänä Levanto, Pia Sivenius ja Susann Vihma (eds.): Materiaalin merkitys. Helsinki, 40-47.

Mäkelä, Maarit (1997). Tutkijametaforasta. Working papers serie F1, University of Art and Design Helsinki. Vihma Susann (eds.) Sormiharjoituksia. Helsinki, 4-8.

Mäkelä, Maarit (1997). Saveen piirtyviä muistoja. In Katarina Eskola ja Eeva Peltonen (eds.) Aina uusi muisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Jyväskylän yliopisto, 37-59.

CONFERENCE PROCEEDINGS

Mäkelä, Maarit (2009). The Place and The Product(s) of Making in Practice-Led Research. In Nithikul Nimkulrat & Tim O’Riley (eds.) Reflections and Connections: On the relationship between creative practices, knowledge and academic research. Helsinki: University of Art and Design, 29-38.

Mäkelä, Maarit (2009). In Between Art and Research: Integrating Two Realms of Knowing as a Process of Inquiry. In Interrogations: Creative Interdisciplinary an Art and Design Research Conference proceeding. Loughborough: Loughborough University School of Art and design, 111- 123.

Mäkelä, Maarit (1997). Clay Pictures as Intertext. In Tiina Veräjänkorva & Annu Ahonen (eds.) Networks in Ceramics, International Conference12-14 June 1996, s. 60-67. University of Art and Design Helsinki.


SCIENTIFIC BOOKS


EDITED BOOKS, CONFERENCE PROCEEDINGS OR SPECIAL ISSUE OF A JOURNALS

Aktas, Bilge & Tavin-Kallio, Mira & Mäkelä, Maarit (2022). Editorial: Responsibility in/with/for arts and artistic practices. RUUKKU: Studies in Artistic Research Vol. 18.

Laakso, Harri & Mäkelä, Maarit & Helke, Susanna (2019). Catalyses. Editorial for Ruukku: Studies in Artistic Research, 10.

Camilla Groth & Maarit Mäkelä & Harri Laakso & Susanna Helke (2018). Introduction: Catalyses, Interventions, Transformations. Synnyt / Origins – Finnish studies in art education 2018/3.

Mäkelä, Maarit & Siukonen, Jyrki (2015). Materiality II, RUUKKU: Studies in Artistic Research Vol. 3.

Mäkelä, Maarit & Siukonen, Jyrki (2014). Materiality I, RUUKKU: Studies in Artistic Research Vol. 2.

Mäkelä, Maarit; Nimkulrat, Nithikul & Heikkinen, Tero (2014). Drawing as a Research Tool: Making and understanding in art and design practice. Editorial for Studies in Material Thinking, 10.

Mäkelä, Maarit & O’Riley, Tim (2012). The Art of Research II. Process, Results, Contribution. Helsinki: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture.

Mäkelä, Maarit & Nimkulrat, Nithikul & Dash, D. P. & Nsenga, Francois (2011). Journal of Research Practice (JRP)
Volume 7, Issue 1, 2011
. Special Issue: On Reflecting and Making in Artistic Research Practice 
http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/issue/view/15

Mäkelä, Maarit & Sara Routarinne (2007). Artist as Researcher. In Between Art and Research. Working papers F 32. Helsinki: University of Art and Design.

Mäkelä, Maarit & Sara Routarinne (2006). The Art of Research. Research Practices in Art and Design. Helsinki: University of Art and Design.


PUBLICATIONS INTENDED FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES


ARTICLE IN A TRADE JOURNALS

Mäkelä, Maarit (2020). Taide tekemisen prosessina (kirja-arvostelu), Tahiti 10 (2-3), 95-99.

Mäkelä, Maarit (2009). Der Schatz der Gemeinsamkeit, KeramicsMagazineEuropa, Number 1, 48-53.

Mäkelä, Maarit & Veräjänkorva Tiina (2001). Suurennuslasin alta – tekijöiden ajatuksia taiteellisesta tutkimuksesta, Arttu 1. Helsinki: Taideteollinen Korkeakoulu, 20-21.

Mäkelä, Maarit (1996). Taiteellisesta tutkimusprosessista, Arttu 5/6. Helsinki: Taideteollinen Korkeakoulu, 34-38.Mäkelä, Maarit (2020).


PUBLICATIONS INTENDED FOR THE GENERAL PUBLIC


POPULARISED MONOGRAPHS

Mäkelä, Maarit (2022). Polttamattoman ja poltetun maan äärellä: Keramiikan koulutus, tutkimus ja tulevaisuuden näkymiä. Teoksessa Camilla Groth & Liisa Ikävalko & Eeva Jokinen (toim.) Pot Viapori. Paikka Saarella. Helsinki: Pot Viapori, 126–141.

Mäkelä, Maarit (2020). Maan ja Ihmisen dialogi. Teoksessa Nathalie Lautenbacher (toim.) Kantava Maa. Espoo: Aalto University, 174-181.

Mäkelä, Maarit (ed.) (2016). Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future. Helsinki: Aalto University.

Mäkelä, Maarit & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Huotilainen, Minna (2016). Luova mieli. Uuden luomisen reunaehtoja yksilön ja työyhteisön toiminnassa. Teoksessa Mikko Ylikangas (toim.) Mielen Salat. Helsinki: Academy of Finland.

Mäkelä, Maarit (2015). Earth Dialogue. Auckland: AUT University. (Catalogue)

Niinimäki, Kirsi & Mäkelä Maarit & Harri Henna (2013). Randezvous through experimentation. In Kinnunen, Krista & Kivelä, Kaisa & Tyyri-Pohjonen, Sanna (eds.) Living + for better living environments. Helsinki: Aalto University, 94-99.

Kalajo, Reetta & Mäkelä, Maarit & Wahlroos, Tuija (2010). Arjen voima. Käsin työstettyjä suhteita arkeen ja materiaaliin. Helsinki: Gallen-Kallela Museo.

Kivivirta, Kirsi & Mäkelä, Maarit & Talonpoika, Riitta (2009). A Journey. Helsinki: ORNAMO. (Catalog)

Isoniemi, Eliisa & Mäkelä Maarit (1998). Hot line. Helsinki: Hot line. (Catalog)

Isoniemi, Eliisa & Mäkelä, Maarit & Talonpoika, Riitta (1996). Ceramic route ‘96. Helsinki: Taiko ry. (Catalog)


THESES


Mäkelä, Maarit (2003). Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita. Helsinki: University of Art and Design. (Doctor of Arts)

Mäkelä, Maarit (1994). Heijastuksia. Kollaaseja punasavelle ja sanomalehdelle. Helsinki: University of Art and Design. (Master of Arts)

Mäkelä, Maarit (1984) Kesäsiirtolalasten sosiaalisten suhteiden, eräiden taustatekijöiden ja siirtolassa viihtymisen välisistä yhteyksistä. University of Helsinki. (Master of Education)


PRESENTATIONS (Selected)


PRESENTATIONS IN INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS AND COLLOQUIUMS

In dialogue with the environment: creativity, materials and making. The annual Conference of EKA Doctoral School. Estonian Academy of Arts, 7.4.2022.

Maarit Mäkelä & Camilla Groth: In dialogue with the material environment: creativity, materiality and skill. ‘Please specify. Sharing Artistic Research Across Disciplines’. International Conference on Artistic Research, Helsinki, Finland 28-29 April 2017.

Enhancing material experimentation in design education. 3rd International Conference for Design Education Researchers 28-30.2015, The School of the Art Institute of Chicago, USA.

Embodied making and creative practice. Symposium ‘Embodied making and design learning’ in 3rd International Conference for Design Education Researchers 28-30.2015, The School of the Art Institute of, Chicago, USA.

Crafting Connections between Emotions and Materiality. With Latva-Somppi, Riikka. 7th International Conference on ‘Design and Emotion’ 4-7.10.2010. Chicago, USA.

What works? Experiments in Practice-led Research Approaches in Art and Design. ‘On Making: Integrating Approaches to Practice-Led Research in Art and Design’ Colloquium 15-16.10.2009. University of Johannesburg, South Africa.

In Between Art and Research: Integrating Two Realms of Knowing as a Process of Inquiry. ‘Interrogations: Creative Interdisciplinary an Art and Design Research’ Conference 1-2.7.2009. Loughborough University, UK.

Maarit Mäkelä & Pirkko Pehunen: Gaze, gender and performing body – experiences of play and re-enactment in the therapeutic photography. Phototherapy and Therapeutic photography, conference 12-18.6.2008. University of Turku.

The Place and Product(s) of Making in Practice-led Research. ‘The Art of Research’, practice-led doctoral conference 1-3.10.2007. University of Art and Design Helsinki.

Connecting practices: In between art and research. ‘Text/Object’, conference 10.7.2006. Chelsea College of Art and Design, London.

The artist as interprator. ‘Dimensions of authorship’, conference 1-3.9.2005. University of Jyväskylä.

Knowing through making: the role of the artefact in practice-based research. In the Making, the First Nordic Design Research Conference 29-31.5.2005. Kopenhagen, Denmark.

A Case: An Example of a Practice-Based Research Project. No Guru, no Method? International Conference on Art and Design Research 4-6 September 1996. University of Art and Design Helsinki UIAH.

Intertextuality as Structural Basis for Art-focused Doctorate Thesis. Networks in Ceramics. International Conference 12-14 June 1996. University of Art and Design Helsinki UIAH.

PRESENTATIONS IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC SEMINARS

Keramiikan opetus ja tutkimus Aalto-yliopistossa. POT-Viaporin järjestämä Keramiikka-alan seminaari, Suomenlinnan Paarlastihuone, Helsinki, 21.8.2022.

The dialogue between the author and material. Seminar ‘Perspectives on a Work of Art’, Hanasaari, Espoo, Finland, 10.9.2021.

Dialogue with material world: creativity, materiality and skill. ‘SKILLS. Thinking through making, telling by hand’ seminar at Oulu Museum of Art 23.1.2016.

Taiteen ja tutkimuksen rajapintaa kartoittamassa. Alustaja ja paneelikeskustelija ‘taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijoiden ABCD’ kurssilla. Teatterikorkeakoulu, Helsinki 9.9.2010.

Käsin työstettyjä suhteita arkeen ja materiaan. Suomen estetiikan seuran ja Ornamon seminaari 10.12.2009 Designmuseo, Helsinki.

Gift and Discipline in Art and Research. Gift, Talent, Creativity seminar 20.-21.4.2007. The Nordic Art School, Kokkola.

Framing (a) practice-led research project. ‘Research and Practice’, seminar 13.1.2007. Estonian Academy of Arts, Tallinn.

Knowing through making. ‘Rajoja, ylityksiä ja yhteenliittymiä’, IX Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen valtakunnallinen tutkijaseminaari 26-27.8.2005, Lapin yliopisto.

Taiteilija oman työnsä tutkijana. Kirjoittamisen tutkijaseminaari 18.11. 2004, Jyväskylän yliopisto, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos.

Esteettistä kapinaa. Savikuvat kokemuksen tallentajina, analyyseina ja kommentoijina. ‘Tyyli ja tunne kertomuksessa’, Narratiivisen tutkimuksen verkoston vuosittainen tutkijatapaaminen 19-20.8.2003. Taideteollinen korkeakoulu: Helsinki.

Constructing Female Genealogy. Autobiographical female representations as means for identity work. Arts and Narrative Inquiries. International research seminar 25-27 January 2001. University of Art and Design Helsinki UIAH. Department of Art Education.

Women in Five Generations. Women as mothers and daughters in a personal (and cultural) story. Personal Writing. The 7th Summer School of Cultural Studies 14-17 June 2000. Network Cultural Studies & Research Unit for Contemporary Culture, University of Jyväskylä.

Methodologies in arts and research – old, new or borrowed? Arts, Research and Doctoral Studies. International research seminar 4-5 November 1999. Central Saint Martins College of Art & Design, London.

Näyttely(tila) feminiinisenä representaationa. Naistutkimuspäivät 14-15.11.1997. Jyväskylän yliopisto.

LECTURES & PUBLIC PRESENTATIONS

Working with Soil. Sculpture Lecture series: Sculpture on a burning planet, Academy of Fine Arts, University of the Arts, Helsinki 16.11.2022.

The Artist as Researcher: Between Art and Research. Lecture in Copenhagen University 27.1.2016 in the context of ‘Body-Based Practices’ PhD course.

Serendipity and Intentionality. Art Forum, University of Tasmania, Hobart, Australia, 13.3.2015.

Mäkelä, Maarit & Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Syrjäläinen, Erja & Huotilainen, Minna & Kosonen, Krista & Laamanen, Tarja-Kaarina: Suomen akatemian rahoittaman Luova Mieli tutkimushankkeen esittely. Design Forum Showroom. 27 March 2014.

Mäkelä, Maarit & Kosonen, Krista: Design exploration and experimentation, Sharing the creative process. Presentation. 3.4.2012 Design Museum Helsinki.

Taide – taidetekäsityö. Oulun läänin muotoilupäivät. Oulun musiikkikeskus 12.10.2007.

Rajapintoja – taide, taideteollisuus, käsityö. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen kehittämispäivät. Opetushallitus 28.9.2006.

Taideteollisen alan käytännöt tutkimusprosessin lähtökohtana. Professoriliiton ja tutkijaliiton järjestämä Communicatio Academica 2006: Taide, elämä, yliopisto. Sibelius-Akatemia 20.1.2006.

Katson itseäni – sukupolvet vaihtuvat. Taide minuuden ja elämäntarinan jäsentäjänä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, valokuvaterapian seminaari 12.3.2005. 

Muotoillut objektit instituutiossa. Museum of Art and Design 28.3.2001, Helsinki.

Oman naissukupuun rakentaminen kuvin ja tarinoin. Elämästä sanoiksi. F.E. Sillanpään seuran kirjallisuus-seminaari Hämeenkyrössä 7.7.2001.